RAMBOLLs intranät Rambla

 
Innehållsarbete: Sofia Hellströmer

Ramboll är samhällsrådgivare inom ingenjörsteknik, design och management consulting. De skapar hållbara lösningar för sina kunder och samhället i stort. Ramboll har i dagsläget 300 kontor i 35 länder, Sveriges huvudkontor ligger i Stockholm på Krukmakargatan 21.

Sedan hösten 2018 har jag arbetat en dag i veckan med att stötta den svenska internkommunikationen, främst via deras intranät ”Rambla” som är byggt i Sharepoint. Rambla är en global plattform och koncernspråket är engelska (det gäller även för det svenska innehållet).

När jag startade mitt uppdrag fanns kartlagda förbättringsområden för intranätet utifrån medarbetarnas perspektiv, utifrån dessa insikter fokuserade jag på att lyfta innehållet både genom text och genom bild. Fortsatt tog jag fram besöksstatistik som hjälpt mig i att prioritera hur mitt arbete ska fortskrida. Jag har även skapat och publicerat nyheter i de svenska nyhetsflödena.

Hösten 2019 jobbade jag mer aktivt på Ramboll med den svenska internkommunikationen. Förutom det löpande arbetet med bland annat interna nyheter tog jag fram en förbättringsplan för att göra intranätet mer tillgängligt för medarbetarna. Detta förbättringsarbete påbörjades i slutet av 2019 och fortsatte under starten av 2020.

View Project