”Länet” – Nytt intranät

 
Innehållsarbete: Sofia Hellströmer

Mitt uppdrag för Länsförsäkringar AB startade i April 2017 som redaktör i projektet ”Nytt intranät”. Mitt redaktörsansvar var att fylla intranätet med dess globala innehåll, det vill säga den information som var likvärdig för alla de 23 bolagen – 6.500 medarbetare inom bank, försäkring och pension. Det gamla intranätet innehöll cirka 4.500 globala sidor som alla skulle ses över, rensas, omarbetas och innehållskontrolleras mot ansvarig. Ambitionen var ett uppdaterat, tydligt och enkelt intranät, noga granskat och skriven på länsförsäkringska – ”skriv på läsarens villkor och skriv som ett samtal”. En stor utmaning eftersom det var ett helt nytt kunskapsområde – försäkring, bank och finans, juridik, pension, interna användarsystem etc. Ett av mina mest utmanande men samtidigt utvecklande uppdrag som redaktör. Länsförsäkringars nya intranät lanserades i december 2017.

Sedan januari 2017 fram till sista juni 2019 har jag arbetat som redaktör i förvaltningen av intranätet ”Länet”. I rollen som ansvarig redaktör för intranätet har jag jobbat med publicering av innehållssidor och nyheter. Jobbat med utveckling och förbättring. Kravställt mot utvecklare och dessutom:

  • utbildat redaktörer i Episerver och agerat support.
  • jobbat med mejlutskick till kund i verktyget Adobe Campaign.
  • tagit fram enkäter i APSIS.
  • jobbat aktivt med SEO och Google Analytics.